Wollyhood is dè wolwinkel in Utrecht!

MYSTERY KAL – Deel/Part 1

MYSTERY KAL – BABY DEKEN   *English below*

MAAT: ca. 80cm x 80cm
MATERIAAL:

ca. 800m van breiwol geschikt voor naald 4-5mm, bijvoorbeeld Puna, Karisma of Lima
– Breinaalden maat 5mm
– Wolnaald

STEKENVERHOUDING:
18 steken  x 25 toeren (ca. 10cm x 10cm) in tricotsteek

PATROON:
tricotsteek (goede kant): alle steken recht / (verkeerde kant): alle steken averecht
ribbelsteek  (goede kant): alle steken recht / (verkeerde kant): alle steken recht = 1 ribbel aan de voorkant

r = brei de steek recht
av = brei de steek averecht

INSTRUCTIES  – BABY DEKEN:
80cm breed: Zet  141 steken op met naald 5mm (100cm: 181 steken & 120cm: 221 steken).
Brei alle steken in ribbelsteek tot de deken een lengte heeft van ongeveer 5cm (in mijn geval zijn dat 8 ribbels aan de goede kant).

Ga verder als volgt:
De eerste en laatste 10 steken van de deken worden altijd in ribbelsteek gebreid = randje van de deken. Alleen over de 121 (of 161 / 201) steken ertussen worden alle patronen gebreid.

GOED OM TE WETEN: Na elk patroon heb ik een aantal toeren in ribbelsteek gebreid om altijd weer aan de goede kant te kunnen beginnen en om de patronen van elkaar te scheiden.

# Mocht je een groter (langer) deken willen breien zijn er een aantal patronen waarvan je gewoon een langer stuk kan breien óf je kunt later het patroon nog een keer herhalen. Er zijn in totaal 8 patronen die makkelijk in de hoogte aangepast kunnen worden.

DEEL 1:
Toer 1: Brei 3 steken recht, 5 steken averecht, *5r, 5av* – herhaal van *-* tot er nog 3 steken (van de middenste 121/161/201) over zijn. Brei nog 3 steken recht.
Toer 2-5: Brei recht boven recht en averecht boven averecht
Herhaal deze 5 toeren nog 2 keer totdat 15 toeren in total gebreid zijn.
# Dit patroon kan in de hoogte aangepast worden.

chart-part-1

Ga verder in ribbelsteek todat 3 ribbels aan de goede kant zijn gebreid en je weer aan de goede kant kunt beginnen. Heb je 2 of 4 ribbels is het ook prima om verder te kunnen gaan. 🙂
Deel 2 wordt a.s. Zondag vrijgegeven!


English version:

MYSTERY KAL – BABY BLANKET

SIZE: approx. 80cm x 80cm
MATERIAL:
approx. 800m of any yarn suitable for needle size 4-5mm, i.e.Drops  Puna, Karisma or Lima
– 5mm knitting needles
– tapestry needle
 
KNITTING GAUGE:
18 stitches  x 25 rows (approx. 10cm x 10cm) in stockinette stitch

PATTERNS:
Stockinette stitch (right side): knit all stitches / (wrong side): purl all stitches
Garter stitch (right side): knit all stitches / (wrong side): knit all stitches = 1 ‘ridge’ on right side

k = knit
p = purl

INSTRUCTIONS  – BABY BLANKET:
80cm wide: Cast on 141 stitches (100cm: 181 stitches & 120cm: 221 stitches).
Continue in garter sttitch until piece measures approx. 5cm (in my case that’s 8 ridges on right side).

Continue as follows:
The first and last 10 stitches of the blanket will always be knitted in garter stitch = border of the blanket. The patterns are only knitted over the middle 121 (or 161 / 201) stitches.

GOOD TO KNOW: After every pattern I knitted a few rows of garter stitch so that the patterns are separated but also so I would always start a new pattern on the right side.  

# If you would like to make a bigger (longer) blanket there are a few patterns that can be knitted longer (or that can be repeated again later). There is a total amount of 8 patterns that are easily adjusted in height.

PART 1:
Row 1: Knit 3 stitches,  purl 5 sts, *k5, p5* – repeat *-* until 3 sts are left (of the middle 121/161/201) Knit the last 3 sts and turn your work.
Row 2-5: Knit above knit, purl above purl
Repeat these 5 rows another 2 times until a total of 15 rows have been knitted.
# This pattern can be adjusted in height.  

Continue in garter stitch until 3 ridges appear on right side and you can start the next pattern on right side. Should you have 2 or 4 ridges that is also fine 🙂
PART 2 will be revealed on Sunday!

5 Replies to “MYSTERY KAL – Deel/Part 1”

 1. Faye says:

  I am participating, thank you for the opportunity. I look forward to each download.

 2. Chrisje Daris says:

  Goedemorgen,
  Wat een leuke combinatie van patronen zeg. Ik ga deze deken breien maar ga de maat aanpassen voor een volwassene.

 3. Masife ozay says:

  Beste crisje,

  Kun je met ons delen hoe je het gaat maken?

  1. Wollyhood says:

   Hallo, dit patroon is helemaal gratis te vinden op onze blog of op ravelry: https://www.ravelry.com/patterns/library/mystery-kal-2

 4. Emmy says:

  Bedankt voor het patroon!! Ik ben al druk bezig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *